گزارش تصويری
برگزیدگان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1399/02/31

طوبای زرین، چارسوی هنر و چارخونه، در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

طوبای زرین، چارسوی هنر و چارخونه، در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1398/12/01

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1398/11/30

آیین گشایش دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

آیین گشایش دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1398/11/29

آیین گشایش دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

آیین گشایش دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1398/11/29